~V~自我告解~V~

關於部落格
 • 6470

  累積人氣

 • 3

  今日人氣

  0

  訂閱人氣

【詩籤】紫雲嚴第二十五首

戊子 鳳嬌觀意籤中奸   奄問 臣計 屬火利在夏天宜其南方 總是前途莫心勞 求神問聖枉是多 但看雞犬日過後 不須作福事如何 買男兒 不吉 出 外 不可 作 事 戊日抽好 六 甲 生女 歲 君 中和 官 事 宜和 年 冬 平正 移 居 不好 求 財 利夏天有 大 命 利過不妨 失 物 難尋 功 名 難就 婚 姻 兩相求成 求 雨 甲子乙丑   日不久 來 人 戊日到
相簿設定
標籤設定
相簿狀態